X Close
   
 
 Puff & Pie

 เบเกอร์รี่ Puff & Pie Snack Box ชุดที่ 4

ประกอบด้วยขนม 2 ชิ้น (A + B) + น้ำผลไม้รวม

 - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของกลุ่ม A ประกอบด้วย เลมอนโรล, ขนมปังไส้กรอกไก่, เค้กกล้วยหอม และ ขนมปังชาเขียวไส้ถั่วแดง

 - เบเกอร์รี่ Puff & Pie 1 ชิ้น ของกลุ่ม B  ประกอบด้วย แยมโรล, โรลกาแฟ, โรลชอคโกแลต, โรลใบเตย, โรลเผือก, ซินนามอนโรล, เดนิชเพสตรี้, ซอสเซสโรล และพายสับปะรด

- น้ำผลไม้ 1 ถ้วย

ราคา 65 บาท

   
Copyright © 2010 Puff&Pie All Rights Reserved.