X Closeชุดอาหารว่างการบินไทย
ชุดอาหารว่างการบินไทย

Puff & Pie Snack Box on Facebook

Line ID : @puffpie


   
 

Puff & Pie Snack Box ขนมการบิน ไทย

โปรโมชั่น เดือนกันยายน 2561
สั่ง 100 กล่อง ส่งฟรี ในเขตกรุงเทพชั้นใน

Puff & Pie Promotion
Puff & Pie Snack Box Delivery เบเกอรี่แสนอร่อย จากครัวการบินไทย บริการจัดส่งชุดอาหารว่าง, อาหารกล่อง, snack box, coffee break สำหรับงานเลี้ยง งานประชุม อบรมสัมมนา งานบุญ งานศพ

ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
1
ราคา 39 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
2
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
3
ราคา 50 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B )
4
ราคา 60 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C )
5
ราคา 60 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
6
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย
7
ราคา 70 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย

สอบถามเพิ่มเติม/สั่งสินค้า
โทร: 02-235-8684-5 (เวลาทำการ 07.30 - 19.00)
โทร. 085-0622244, 081-7219281 (นอกเวลาทำการ)
Fax: 02-235-8680
Email: puffandpie@yahoo.com
Line ID: @puffpie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


รูปแบบกล่อง Puff&Pie Snack Box

   

   
Copyright © 2010 Puff & Pie All Rights Reserved.

puff & pie | puff&pie | puff and pie | snack box | puff pie | puffpie | การบินไทย | ครัวการบินไทย | วัด